பூவே உனக்காக!!

நீ,
மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகை!
உணர்ந்தால் உடனே மறித்து விடும் மனம்.
மாறாக, உறைத்துவிடுகிறேன்!
இன்றைய நிஜம் என்றும் நிழலாய் நிலைத்து இருக்க.

பின்குறிப்பு: பூவே உனக்காக திரைப்படத்தின் தாக்கத்தில் எழுதியது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: