காற்றின் மொழி – எனக்கு பிடித்த வரிகள்

வானம் பேசும் பேச்சு துளியாய் வெளியாகும்
வானவில்லின் பேச்சு நிறமாய் வெளியாகும்
உண்மை ஊமை ஆனால் கண்ணீர் மொழியாகும்
பெண்மை ஊமை ஆனால் நாணம் மொழியாகும்.

இந்த பாடலின் ஒளிப்பதிவு இன்னுமொரு அழகிய கவிதை. அதனால் அதையும் இங்கே பதிவு செய்கிறேன்.

Advertisements

One response to this post.

  1. yep… one of my favorites . 🙂

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: