என்னவள்

ஹிக்கூ – I

துவண்ட மலர் இங்கே
துளிர்கிறது!!
என்னவள்,
துயில் கலைகிறாள்.

ஹிக்கூ – II

புதிய புவியல் நியதி,
பிரபஞ்சத்தின் மையம்
என்னவள்.
அவளை சுற்றியே
உலகம் இயங்குகிறது,
எனக்கு!!

Disclaimer: This is 100% based on a fictional character 🙂

Advertisements

One response to this post.

  1. nice ones… :). I am one disclaimer.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: