நீர்வீழ்ச்சி

மலைகளின் நடுவே பாய்கிறதே
இது என்ன,
தண்ணீரின் தற்கொலை முயற்சியா??

பின்குறிப்பு: கல்லூரியில் நான் எழுதியது

Advertisements

2 responses to this post.

  1. Behind every successful man, there is an women 🙂

    Reply

  2. Posted by Varun on April 22, 2008 at 7:41 am

    இல்லை! இல்லை! அது தண்ணீரின் விடா முயற்சி! தன் நிறைவிடத்தை (கடல்) சென்றடைவதற்கான விடா முயற்சி! 🙂

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: